Kategorije
Kategorije
Prikaži više
Način montaže
Način montaže
Prikaži više
Boja
Boja
Prikaži više
Brend
Brend
Prikaži više
Težina
Težina
Prikaži više
Visina
Visina
Prikaži više

Sedišta u oba smera

Vožnja u suprotnom smeru je pet puta bezbednija i sigurnija za decu, to uvek treba imati u vidu.
Minimalni uslovi za smer vožnje (i moraju biti ispunjena sva tri) su:

  • Da dete ima 10 kg
  • Da dete ima petnaest meseci
  • Samostalan hod.

Ipak je preporuka da se dete što duže vozi u smeru suprotnom od kretanja vozila, čak i do prelaska u buster sa naslonom.

Kada se dete vozi u suprotnom smeru voditi računa da se tako vozi sve dok ne preraste auto-sedište ili sopstvene pojaseve dečijeg auto-sedišta, a to se dešava kada (čim se ispuni jedan od sledećih uslova):

  • Dostigne maksimalno propisanu kilažu za auto-sedište/za sopstvene pojaseve tog auto-sedišta
  • Pojasevi podignuti na maksimalnu visinu odu previše nisko
  • Više od polovine glave viri iznad naslona (može da viri do polovine ušiju)/glava dođe do vrha naslona (zavisi od proizvođača).

Kada se dete vozi u suprotnom smeru, pojasevi treba da budu u nivou ramena ili do 2 cm niže od nivoa ramena. Kada se dete vozi u smeru vožnje sopstveni pojasevi treba da budu u nivou ramena ili malo iznad.

Uvek vodite računa o tome da sopstvene pojaseve dečijeg auto-sedišta zategnete toliko da između njih i detetove ključne kosti može da prođe samo jedan prst.

Smatra se da je dete preraslo sedište u smeru vožnje (dovoljno je da se ispuni jedan od sledećih uslova) kada:

  • Dostigne maksimalno propisanu kilažu za korišćenje tog auto-sedišta
  • Kada pojasevi odu ispod nivoa ramena
  • Kada više od polovine detetovih ušiju viri iznad ivice naslona dečijeg auto-sedišta/glava dođe do vrha naslona (zavisi od proizvođača).

Potrebno je, kada se dete vozi u smeru vožnje, ostaviti 55 cm prostora između vrha detetovog nosa i naslona prednjeg sedišta, to je tzv. “Survival space”. Taj prostor služi da se u slučaju kočenja ili nezgode obezbedi sigurnost za dečiju glavu i noge. Kada se dete vozi u smeru suprotnom od kretanja vozila, dovoljno je da ta razdaljina bude 25 cm.

Važno: Na dečijem auto-sedištu svi položaji nagiba, vođice, štipaljke ukoliko su PLAVE boje odnose se na upotrebu i montažu auto-sedišta u suprotnom smeru, a za smer vožnje uvek su CRVENE boje.